Gminne Przedszkole w Mokobodach

Rekrutacja do Przedszkola 2022/2023

15 lutego 2022

W dniach od 16.02.2022 do 28.02.2022 rusza rekrutacja do Gminnego Przedszkola w Mokobodach. Wnioski o przyjęcie do przedszkola dostępne będą na stronie internetowej  przedszkola oraz w Sekretariacie Zespołu Oświatowego. Wypełnione wnioski wraz z dokumentami prosimy składać wyłącznie w Sekretariacie Zespołu Oświatowego w Mokobodach  do dnia 28.02.2022. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.50 do 15.15.

 

Szanowni Rodzice!

 

Rekrutacja do Gminnego Przedszkola w Mokobodach

na rok szkolny 2022/2023

 prowadzona będzie wg następującego harmonogramu:

 

16 lutego - 28 lutego 2022 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów

2 marca – 7 marca 2022 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów

9 marca 2022 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 marca – 14 marca 2022 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola  w postaci pisemnego oświadczenia

17 marca 2021- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

W postępowaniu uzupełniającym określa się następujące terminy:

21 marca – 25 marca 2022 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

28 marca  – 31 marca 2022 - weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków i dokumentów

1 kwietnia 2022 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 kwietnia – 6 kwietnia 2022 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

8 kwietnia 2022 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Druki wniosków będą wydawane i przyjmowane w sekretariacie Zespołu Oświatowego, druki można również pobrać ze strony internetowej Przedszkola – przedszkole.pspmokobody.edu.pl,      w zakładce      Do pobrania/Rekrutacja

 

 

Rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w roku 2019 oraz poniżej

 

 

Autor: Ewelina Krzymowska