Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2024

Rekrutacja 2023/2024 | Miejskie Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno -  Przedszkolnym nr 5 w Katowicach

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do Gminnego Przedszkola w Mokobodach

na rok szkolny 2024/2025

zgodnie z Zarządzeniem nr 8.2024 Wójta Gminy Mokobody z dnia 25 stycznia 2024

 

prowadzona będzie wg następującego harmonogramu:

 

5 luty – 16 lutego 2024 – potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym – deklaracje rodzice otrzymają od wychowawców.

20 lutego - 1 marca 2024 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów

4 marca – 8 marca 2024 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów

11 marca 2024 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 marca – 15 marca 2024 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola  w postaci pisemnego oświadczenia

20 marca 2024 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

W postępowaniu uzupełniającym określa się następujące terminy:

3 kwietnia – 10 kwietnia 2024 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

11 kwietnia  – 12 kwietnia 2024 - weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków i dokumentów

15 kwietnia 2024 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 kwietnia – 19 kwietnia 2024 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

22 kwietnia 2024 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Druki wniosków będą wydawane i przyjmowane w sekretariacie Zespołu Oświatowego od dnia 19 lutego 2024 w godzinach 8.00 – 15.00

 Druki można również pobrać ze strony internetowej Przedszkola – przedszkole.pspmokobody.edu.pl,     

w zakładce      Do pobrania/Rekrutacja od dnia 19.02.2024.

 

 

Rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w roku 2021  oraz poniżej

Autor: Ewelina Krzymowska